درباره باشگاه


نظرات مشاوران محترم شرکت طنین پیک سبلان برای این شرکت بسیار ارزشمند می باشد. بدین منظور این سامانه در اختیار مشاوران محترم قرار گرفته است تا نظرات و پیشنهادات خودر را به صورت مستقیم و بدون واسطه با مدیرعامل و مسئولان شرکت درمیان بگذارند.

بدیهی است این شرکت از نظرات سازنده این عزیزان استفاده نموده و به نحو مقتضی از همکاری آنان تقدیر خواهد نمود.

بسیار خرسندیم که با ما هستید.